Skip to main content
Report, 2018

Kan DNA från lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper av lodjur?

Svensson, Linn

Keywords

lodjur; revirmarkeringar; dna; ekologi

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2018, number: 2018:4
ISBN: 978-91-984194-2-9
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96299