Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Kan DNA från lodjursurin användas för att särskilja familjegrupper av lodjur?

Svensson, Linn

Keywords

lodjur; revirmarkeringar; dna; ekologi

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2018, number: 2018:4
ISBN: 978-91-984194-2-9
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/96299