Skip to main content
Factsheet, 2018

Galtfjärden (Egentliga Östersjön) 2002–2017

Mustamäki, Noora; Tärnlund, Susanne; Holliland, Per; Blass, Martina; Landfors, Fredrik; Thunell, Viktor

Keywords

Galtfjärden; Stockholms län; Uppsala län; indikatorer; kustfiskövervakning; miljöstatus

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, number: 2018:2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96359