Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Galtfjärden (Egentliga Östersjön) 2002–2017

Mustamäki, Noora; Tärnlund, Susanne; Holliland, Per; Blass, Martina; Landfors, Fredrik; Thunell, Viktor

Keywords

Galtfjärden; Stockholms län; Uppsala län; indikatorer; kustfiskövervakning; miljöstatus

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2018, number: 2018:2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser