Skip to main content
Report, 2018

Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Fölster, Jens; Djodjic, Faruk; Huser, Brian; Moldan, Filip; Sonesten, Lars

Keywords

ekologisk status; sjöar; vattendrag; bedömningdgrunder

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:10
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Moldan, Filip
IVL Swedish Environmental Research Institute
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Acidification

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96403