Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag : Förslag till revidering av föreskrift HVMFS 2013:19

Fölster, Jens; Djodjic, Faruk; Huser, Brian; Moldan, Filip; Sonesten, Lars

Keywords

ekologisk status; sjöar; vattendrag; bedömningdgrunder

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:10Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö