Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Leva med björn : friluftsliv i björnområden

Frank, Jens; Levin, Maria; Brainerd, Scott M.; Smith, Martin; Linnell, John

Keywords

björn; friluftsliv

Published in

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2018, number: 2018:2ISBN: 978-91-984193-6-8
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet