Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Årsrapport GPS-märkta älgarna och rådjur i Nordmaling 2017-2018 : rörelse, reproduktion och överlevnad

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Evans, Alina L.; Arnemo, Jon; Widemo, Fredrik; Ericsson, Göran; Singh, Navinder; Cromsigt, Joris

Keywords

fördelning; livsmiljö; reproduktion; överlevnad

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2018, number: 2018:1Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet