Skip to main content
Report, 2018

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2016/2017

Linefur, Helena; Norberg, Lisbet; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Blomberg, Maria

Keywords

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; avrinningsområden; typområden; jordbruk

Published in

Ekohydrologi
2018, number: 155
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet