Skip to main content
Report, 2018

Växtnäringsförluster från åkermark 2016/2017

Linefur, Helena; Norberg, Lisbet; Andersson, Stefan; Blomberg, Maria

Keywords

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; observationsfält; odling; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi
2018, number: 156
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet