Skip to main content
Report, 2018

Växtnäringsförluster från åkermark 2016/2017

Linefur, Helena; Norberg, Lisbet; Andersson, Stefan; Blomberg, Maria

Keywords

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; observationsfält; odling; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi
2018, number: 156
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96602