Skip to main content
Report, 2018

Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang

Bengtsson, Anna; Oher, Nina; Åshage, Anna; Lavesson, Lillian; Grahn, Patrik

Keywords

evidensbaserad design; utemiljö; vård; rehabilitering

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, number: 2018:17
ISBN: 978-91-576-8956-6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Lavesson, Lillian

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96619