Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang : En forskningssammanställning

Bengtsson, Anna; Oher, Nina; Åshage, Anna; Lavesson, Lillian; Grahn, Patrik

Keywords

evidensbaserad design; utemiljö; vård; rehabilitering

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, number: 2018:17ISBN: 978-91-576-8956-6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap