Skip to main content
Factsheet, 2018

Hygien och djurvälfärd hos växande ungnöt på gummispalt med olika spaltöppningar

Bergsten, Christer

Keywords

djurskydd; djurvälfärd; hygien; ungnöt; golvunderlag

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96648