Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2018Open access

Hygien och djurvälfärd hos växande ungnöt på gummispalt med olika spaltöppningar

Bergsten, Christer

Keywords

djurskydd; djurvälfärd; hygien; ungnöt; golvunderlag

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet