Skip to main content
Report, 2018

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015

Eriksson, Stefan; Wallertz, Kristina; Karlsson, Ann-Britt

Keywords

beläggningsskydd, gran, hylastes, hylobius, insekticid, markberedning, mekaniska plantskydd, snytbagge, plantor

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2018, number: 16
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96663