Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Test av mekaniska plantskydd mot snytbaggar i omarkberedd och markberedd mark, anlagt våren 2015 : slutraport

Eriksson, Stefan; Wallertz, Kristina; Karlsson, Ann-Britt

Keywords

beläggningsskydd, gran, hylastes, hylobius, insekticid, markberedning, mekaniska plantskydd, snytbagge, plantor

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2018, number: 16
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet