Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2017

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Abstract

Under inventeringsperioden 2017/2018 påvisades 41 familjegrupper av varg i Skandinavien. Inför parningssäsongen 2017 fanns i en av dessa familjegrupper en revirmarkerande immigrant och i fyra av fallen revirmarkerande F1:or, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen eller Kynna 2. Dessutom fanns det indikation på att ytterligare en okänd immigrant reproducerade i Svartedalen under 2017, men där endast två vargar (; avkomman till en invandrad varghona samt avkommans far) påträffades i området under vintern. Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2017/2018 (F=0,228) var oförändrad i förhållande till vintern innan.

Keywords

vargpopulationer; inavel; genetisk variation; inventering; Skandinavien

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2018, number: 2018:3
ISBN: 978-91-984194-0-5
Publisher: Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences