Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Samodla kornsorter... och minska bladlusangreppen.

Ninkovic, Velemir; Eggers, Sönke; Dahlin, Iris; Glinwood, Robert; Bergkvist, Göran; Ganeteg, Ulrika

Abstract

Samodling av specifika sortkombinationer mobiliserar kornets försvar mot bladlöss, vilket kan vara en viktig del av ett förebyggande växtskydd i ekologisk produktion. Men vilka sorter ska man samodla? Ett pågående SLU- och Formasprojekt kommer ge svar.

Keywords

samodling, korn, ekologisk produktion

Published in


Publisher: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion