Skip to main content
Factsheet, 2017

Pelleterad organisk gödsel - mylla och placera nära såraden

Delin, Sofia; Engström, Lena; Lundkvist, Anneli

Abstract

Forskare vid SLU undersöker i pågående försök hur skörden påverkas av att placera pelleterad organisk gödsel på olika avstånd från såraden och att mylla den till olika djup. Preliminära resultat i havre visar att placering fyra centimeter från raden och fyra centimeters myllningsdjup gav störst skörd.

Keywords

gödselmedel, ekologisk produktion

Published in


Publisher: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96709