Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Pelleterad organisk gödsel - mylla och placera nära såraden

Delin, Sofia; Engström, Lena; Lundkvist, Anneli

Abstract

Forskare vid SLU undersöker i pågående försök hur skörden påverkas av att placera pelleterad organisk gödsel på olika avstånd från såraden och att mylla den till olika djup. Preliminära resultat i havre visar att placering fyra centimeter från raden och fyra centimeters myllningsdjup gav störst skörd.

Keywords

gödselmedel, ekologisk produktion

Published in


Publisher: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion