Skip to main content
Factsheet, 2017

Hur förebygga att kor trampar sönder betet?

Salomon, Eva; Spörndly, Eva; Nilsdotter-Linde, Nilla

Abstract

Upptrampade och leriga ytor på kornas bete kan påverka kotrafik, djurhälsa och mjölkkvalitet. En lösning kan vara att använda tramptåliga vallfröblandningar. En annan lösning kan vara att stabilisera markytan på särskilt hårt belastade ytor, exempelvis vid grindhål. Här rapporteras preliminära resultat från ett forskningssamarbete mellan SLU och RISE.

Keywords

markstabilisering, vallfröblandning, nötproduktion

Published in


Publisher: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

Authors' information

Salomon, Eva
RISE Research Institutes of Sweden
Spörndly, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96712