Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion : användning och risker

Ascard, Johan; Löfkvist, Klara; Mie, Axel; Wivstad, Maria

Keywords

växtskyddsmedel, ekologisk produktion, miljö, hälsa

Published in


Publisher: EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion