Skip to main content
Report, 2005

Bildanalys för att beskriva beståndsstatus i höstraps och höstvete och ogräsförekomst i vårsäd

Börjesson, Thomas; Åstrand, Björn; Engström, Lena; Lindén, Börje

Keywords

beståndstäthet; höstvete; POS; Precisionsodling Sverige; höstraps; bildanalys

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2005, number: 2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Börjesson, Thomas
Åstrand, Björn
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Lindén, Börje

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9673