Skip to main content
Report, 2018

Utredning om förutsättningar för Gammtratten respektive Svartberget som framtida IM-områden

Rönnback, Pernilla; Lundin, Lars; Grandin, Ulf; Löfgren, Stefan

Keywords

integrerad monitoring; miljöövervakning

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:11
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96803