Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Utredning om förutsättningar för Gammtratten respektive Svartberget som framtida IM-områden

Rönnback, Pernilla; Lundin, Lars; Grandin, Ulf; Löfgren, Stefan

Keywords

integrerad monitoring; miljöövervakning

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:11
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet