Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2018Öppen tillgång

Utredning om förutsättningar för Gammtratten respektive Svartberget som framtida IM-områden

Rönnback, Pernilla; Lundin, Lars; Grandin, Ulf; Löfgren, Stefan

Nyckelord

integrerad monitoring; miljöövervakning

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, nummer: 2018:11
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet