Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2017/2018 : rörelse, hemområden och livsmiljöanvändning

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Pettersson, Jimmy; Dettki, Holger; Edenius, Lars; Widemo, Fredrik; Singh, Navinder; Cromsigt, Joris; Ericsson, Göran

Keywords

älgar; rörelse; överlevnad; reproduktion; kalvar; akitivitet; GPS

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2018, number: 2018:3
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet