Skip to main content
Report, 2018

Möjligheter och hinder i inspektörers yrkesroll

Horn Af Rantzien, Katarina; Pinzke, Stefan; Lundqvist, Peter

Keywords

livsmedelsinspektion; arbetsmiljö; yrkesroll

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:5
eISBN: 978-91-576-8954-2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Horn Af Rantzien, Katarina
Pinzke, Stefan

UKÄ Subject classification

Human Working Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96852