Skip to main content
Report, 2018

Varmgång, emissioner, reaktivitet och kvalitet vid lagring av pellets

Finell, Michael; Arshadi, Mehrdad; Jonsson, Carina; Segerström, Markus; Larsson, Ida; Pushp, Mohit; Lönnermark, Anders;

Keywords

bränslepellets; lagring; sågspån; tall; gran; självuppvärmning; reaktivitet; avgasning; pelletskvalitet, produktionsparametrar, fukthalt

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

2018, number: 2018:14
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Larsson, Ida
RISE Research Institutes of Sweden
Pushp, Mohit
RISE Research Institutes of Sweden
Lönnermark, Anders
RISE Research Institutes of Sweden

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96853