Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Varmgång, emissioner, reaktivitet och kvalitet vid lagring av pellets

Finell, Michael; Arshadi, Mehrdad; Jonsson, Carina; Segerström, Markus; Larsson, Ida; Pushp, Mohit; Lönnermark, Anders

Keywords

bränslepellets; lagring; sågspån; tall; gran; självuppvärmning; reaktivitet; avgasning; pelletskvalitet, produktionsparametrar, fukthalt

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2018, number: 2018:14
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet