Skip to main content
Report, 2018

Landskapet som gick upp i rök

Sarlöv-Herlin, Ingrid; Knez, Igor; Butler, Andrew; Ode Sang, Åsa; Ångman, Elin; Åkerskog, Ann

Abstract

Rapport från forskningsprojektet med samma namn som löpte under åren 2015-2017 och finansierades av Formas. Forskningsprojektet handlade om människor som bor i och nära brandplatsen i Västmanland, och hur deras förhållande till det omgivande landskapet förändrades i samband med att den omgivande miljön drastiskt ändrades.

Keywords

Landskap, Landskapsidentitet, Solastalgia, Platsidentitet

Published in


ISBN: 978-91-85735-51-8, eISBN: 978-91-85735-52-5
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet; Högskolan i Gävle

Authors' information

Knez, Igor
University of Gävle
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Ångman, Elin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Åkerskog, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96855