Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Pelletplattformen II – slutrapport 2012-2016

Finell, Michael; Arshadi, Mehrdad; Samuelsson, Robert

Abstract

Målet med projektet pelletplattformen II har varit att produktionskostnaderna ska minskas med minst 0,5 % per år (upp till 5 % år 2020) vid storskalig förädling av pellets genom effektivare process, minskat slitage, minskad energiåtgång, minskat spill, etc. Vidare syftade projektet till att ytterligare bredda råvarubasen för pelletskvaliteter för olika ändamål med en omvandlingsteknik anpassad till nya bränslen, så att fler bränslekedjor kan nå marknaden och klarar ställda miljökrav och hållbarhetsmål. Vi har visat att man genom att höja fukthalten på produkten med en eller två procentenheter kan stora mängder torkenergi sparas. En ökad fukthalt ger förutom energibesparingar möjlighet att bättre optimera pelletskvaliteten med avseende på hållfasthet och smulhalt samt dessutom minskar risken för varmgång vid lagring. Även stora mängder elenergi, upp till 6,5 % av pelletsindustrins elförbrukning enligt våra uppskattningar, kan sparas genom att sålla spånet innan pelletering och endast mala den övergrova fraktionen. Inblandning av asp eller salix i råvarumixen kan ge positiva effekter på pelletskvaliteten. Additiv som stärkelse och lignosulfonat gör det möjligt att öka hållfastheten och minska smulbildning vid pelletstillverkningen. Det är också möjligt att minska emissioner av CO, CO2 och CH4 genom användning av additiv eller genom att modifiera råvaran med superkritisk koldioxidextraktion.

Keywords

pellets, sågspån, additiv, stärkelse, lignin, malning, åtgångstal, energiförbrukning, råvara, experimentell design, avgasning, självuppvärmning

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2018, number: 2016:21
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet