Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Räkna på klimatnyttan av skoglig bioenergi : en fallstudie av biodrivmedel tillverkat av svartlut

Ahlgren, Serina; Bernesson, Sven; Roos, Anders

Keywords

klimat; livscykelanalys; systemgränser; koldioxid; biobränsle

Published in

Fakta. Skog
2017, number: 2017:13
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet