Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Prediktion av artförekomster i gräsmark : En pilotstudie för att testa olika prediktorer och modellverktyg

Grandin, Ulf; Djodjic, Faruk; Glimskär, Anders

Keywords

artfördelningsmodeller; artförekomst; gräsmark

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:12
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet