Skip to main content
Report, 2018

Prediktion av artförekomster i gräsmark

Grandin, Ulf; Djodjic, Faruk; Glimskär, Anders

Keywords

artfördelningsmodeller; artförekomst; gräsmark

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:12
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Biodiversity

UKÄ Subject classification

Ecology
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/96951