Skip to main content
Report, 2005

Observationsfält på åkermark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2003/04 samt en långtidsöversikt

Johansson, Göran; Gustafson, Arne

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2005, number: 93
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdlära

Authors' information

Johansson, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Gustafson, Arne
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9697