Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Observationsfält på åkermark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2003/04 samt en långtidsöversikt

Johansson, Göran; Gustafson, Arne

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2005, number: 93
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdlära

   SLU Authors

  • Johansson, Göran

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Gustafson, Arne

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   Associated SLU-program

   Eutrophication

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/9697