Skip to main content
Conference abstract, 2005

Gnaghämmare från ickevärdväxter mot snytbaggar, Hylobius –från laboratoriet till användning i fält

Schlyter Fredrik, Månsson Per, Löfqvist Jan, Eriksson Carina, Smitt Olle, Sjödin Kristina, Högberg Hans-Erik

Published in


Publisher: SLU. Centrum för uthålligt lantbruk

Conference


Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 November 2005, Att navigera i en ny tid

  SLU Authors

  • Schlyter, Fredrik

   • Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/9700