Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2006

Kalkning återskapar skogssjöars vattenvegetation

Östlund, Mikael; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

försurning; kalkning; fortlöpande miljöanalys

Published in

Miljöaktuellt
2006, number: nr 3 2006
Publisher: Naturvårdsverket