Skip to main content
Factsheet, 2018

Den svenska plantskolekonsumenten

Spendrup, Sara; Persson, Maja

Keywords

plantskoleväxter; konsumenter; märkning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:20
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet