Skip to main content
Factsheet, 2018

Den svenska plantskolekonsumenten

Spendrup, Sara; Persson, Maja

Keywords

plantskoleväxter; konsumenter; märkning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:20
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Persson, Maja
Federation of Swedish Farmers (LRF)

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/97094