Skip to main content
Report, 2018

Nulägesbeskrivning, fallstudier, metoder och verktyg för ekosystembaserad fiskförvaltning

Bryhn, Andreas; Bergek, Sara; Wennhage, Håkan

Keywords

ekosystembaserad; förvaltning; ekosystemansatsen; nulägesbeskrivning

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:20
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Other Natural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/97124