Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Nulägesbeskrivning, fallstudier, metoder och verktyg för ekosystembaserad fiskförvaltning

Bryhn, Andreas; Bergek, Sara; Wennhage, Håkan

Keywords

ekosystembaserad; förvaltning; ekosystemansatsen; nulägesbeskrivning

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:20
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet