Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book (editor)2018Open access

Det gröna kulturarvet : rapport från Hållbar Utvecklings Skånes konferens Eslöv 19 mars 2015


Persson, Erik (ed.); Olsson, Patrik (ed.); Bengtsson, Torrid (ed.); Thelander, Helena (ed.)

Keywords

kulturarv; kulturhistoria; park- och trädgårdsvård; hållbar utveckling

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2018, number: 2018:4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Botany
  History
  Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

  Publication identifier

  eISBN: 978-91-576-8953-5

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/97156