Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Skogsbranden i Västmanland 2014 slutrapport : utvärdering av effekter på vattenkvalitet och vattenlevande organismer i och runt brandområdet

Köhler, Stephan; Mckie, Brendan; Granath, Gustaf; Wallman, Karin; Segersten, Joel; Fölster, Jens; Drakare, Stina; Ecke, Frauke; Kahlert, Maria; Göthe, Emma

Keywords

skogsbrand; Västmanland; vattenkvalitet; bottenfauna; analys

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:5
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet