Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

eDNA i en droppe vatten : vattenprovtagning av DNA från fisk, kräftor och musslor: en kunskapssammanställning

Bohman, Patrik

Keywords

eDNA; miljöDNA; metabarcoding; fisk; kräftor; musslor; PCR; sekvensering

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:18
ISBN: 978-91-576-9594-9
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Biodiversity

  UKÄ Subject classification

  Bioinformatics and Systems Biology
  Genetics
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/97249