Skip to main content
Report, 2018

Årsrapport GPS-märkta älgar och rådjur i Växjö 2017/2018

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Malmsten, Jonas; Nilsson, Kent; Dettki, Holger; Cromsigt, Joris; Singh, Navinder; Ericsson, Göran

Keywords

Fördelning; livsmiljö; överlevnad

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2018, number: 2018:6
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management
Forest Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/97254