Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2018

Årsrapport GPS-märkta älgar och rådjur i Växjö 2017/2018 : rörelse, hemområden och reproduktion

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Malmsten, Jonas; Nilsson, Kent; Dettki, Holger; Cromsigt, Joris; Singh, Navinder; Ericsson, Göran

Keywords

Fördelning; livsmiljö; överlevnad

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2018, number: 2018:6
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet