Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM : årsrapport 2017


Löfgren, Stefan (ed.)

Keywords

ekosystemstudier; avrinningsområde; vattenbalans; kemiska ämnesbudgetar; effekter på biota; vegetation; markprocesser

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2018, number: 2018:13
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Acidification
  Biodiversity
  Climate
  Eutrophication
  Forest
  Lakes and watercourses
  Non-toxic environment
  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences
  Oceanography, Hydrology, Water Resources
  Geochemistry

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/97395