Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen : Nationell plan för datainsamling

Sundblad, Göran; Sundelöf, Andreas; Ovegård, Maria; Karlsson, Martin; Blomqvist, Gustav; Carlstrand, Håkan; Thörnqvist, Stig

Keywords

adaptiv förvaltning; beståndsunderlag; ekosystemansats; fiskeförvaltning; fångster; landningar; metoder; miljöövervakning

Published in

Aqua reports
2018, number: 2018:22ISBN: 978-91-576-9616-8, eISBN: 978-91-576-9617-5
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser