Skip to main content
Report, 2006

Kvävemineralisering och utlakning av kväve och fosfor på en lerjord vid Lanna i Västergötland

Lindén B, Aronsson Helena, Engström Lena, Torstensson Gunnar, Rydberg Tomas

Published in

Ekohydrologi
2006, number: 91
Publisher: SLU/Markvetenskap/Vattenvårdslära

  SLU Authors

  • Aronsson, Helena

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Engström, Lena

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
     • Rydberg, Tomas

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/9758