Skip to main content
Factsheet, 2018

Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Månsson, Stina; Hanson, Marie; Hansson, David

Keywords

droppbevattning; grönsaker; intervjustudier; odlingssäsong; tunnelodling; val av grödor; ventilation; växtklimat; växtskydd

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2018, number: 2018:22
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, LTV-fakulteten

Authors' information

Månsson, Stina
Hushållningssällskapet Väst
Hanson, Marie
Hushållningssällskapet Väst
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/97647