Skip to main content
Book (editor), 2019

Den öppna skogen

Abstract

Detta är en ny upplaga av en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för detta, som förståelsen och processen kan starta. Genom att visa på jämställdhetsbegreppets formbarhet, utmaningar och möjligheter sätter bokens olika texter det praktiska jämställdhetsarbetet i ett nytt ljus och uppmuntrar till nyfikenhet på genusvetenskaplig forskning, dess processer, metoder, resultat och tillämpningar.

Keywords

skogsbruk; jämställdhet; skogssektorn; genus

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Gender Studies
Forest Science
Work Sciences

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-576-9614-4, eISBN: 978-91-576-9615-1

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/97801