Skip to main content
Factsheet, 2019

Styr tillväxten med ljuset

Asp, Håkan; Schüssler, Hartmut K.; Bergstrand, Karl-Johan

Abstract

Ljuset påverkar växterna i stor utsträckning. Både mängden ljus, dagens längd (fotoperioden) samt ljusets kvalité (spektrala sammansättning) påverkar växternas utveckling på olika sätt. Traditionellt har en växthusodlare haft möjlighet att påverka ljusintensiteten (genom skuggning eller tillskotts-belysning) samt fotoperioden (genom dagförlängning eller mörkläggning). Numera är det också möjligt att påverka ljusets spektrala sammansättning genom att anända belysningssystem baserade på LED-teknik. Dessutom har det bli vit allt vanligare med fast installerade mörk-läggningsgardiner för dagslängdsreglering. Detta gör att de tekniska förutsättningarna har förbättrats så att tillväxtreglering med hjälp av ljuset idag är realistiskt som komplement eller alternativ till andra former av tillväxtreglering såsom kemisk retardering eller negativ DIF/Drop.

Keywords

LED-ljus; ljusstyrning; fotoperioder; spektral sammansättning; solrosor; julros; skottlängd

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2019, number: 2019:3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Schüssler, Hartmut K. (Schüssler, Hartmut K.)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/97856