Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018

Översyn av den nationella kungsörnsinventeringen : utvärdering av test av intensivområden 2018

Nilsson, Lovisa; Winiger, Alexander; Lindström, Berth-Ove; Dahlén, Börje; Wilde, Fredrik; Backlund, Linda; Ekerholm, Per; Hellström, Peter

Published in


Publisher: Naturvårdsverket

   SLU Authors

     Associated SLU-program

     Wildlife Damage Centre

     UKÄ Subject classification

     Zoology
     Ecology

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/97889