Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Teknisk rapport över genetiska analyser på varg i Sverige år 2017

Åkesson, Mikael; Danielsson, Anna; Hedmark, Eva; Öhrn, Frida

Keywords

DNA; analys; varg, populationsstorlek; populationstillhörighet; Skandinavien

Published in

Publisher: Grimsö forskningsstation, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet