Skip to main content
Other publication, 2006

Ångning av jord i smala band för bekämpning av ogräs i ekologiska radodlade grödor

Hansson David, Svensson Sven-Erik

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Horticulture
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9796