Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2006

Ångning av jord i smala band för bekämpning av ogräs i ekologiska radodlade grödor

Hansson David, Svensson Sven-Erik

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik