Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Öppen vetenskap vid SLU – en förstudie

Lundén, Tomas; Casey Eriksson, Jenny; Frank, Olof; Lennartsson, Mattias; Lindsten, Agneta

Abstract

Under 2018 har SLU-biblioteket arbetat med en förstudie kring öppen vetenskap. Målet har varit att ta fram ett underlag i form av en rapport till SLU:s ledning som kan användas för att skapa en gemensam målbild för öppen vetenskap vid SLU, samt genom rekommendationer ge förslag på tänkbara insatsområden och aktiviteter. Förstudien innehåller tre delar: en omvärldsorientering, en beskrivning av SLU i syfte att lyfta fram potential för ett tydligare arbete med öppen vetenskap, samt intervjuer med åtta SLU-forskare.

Keywords

öppen vetenskap; öppen tillgång; forskningsdata; miljöanalysdata; vetenskaplig kommunikation; intervjuer

Published in

SLU-bibliotekets rapportserie
2019, number: 10
ISBN: 978-91-576-9629-8
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

   SLU Authors

     • Sustainable Development Goals

      Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
      Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
      Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

      UKÄ Subject classification

      Information Studies

      Permanent link to this page (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/98019