Skip to main content
Report, 2019

Öppen vetenskap vid SLU – en förstudie

Lundén, Tomas; Casey Eriksson, Jenny; Frank, Olof; Lennartsson, Mattias; Lindsten, Agneta

Abstract

Under 2018 har SLU-biblioteket arbetat med en förstudie kring öppen vetenskap. Målet har varit att ta fram ett underlag i form av en rapport till SLU:s ledning som kan användas för att skapa en gemensam målbild för öppen vetenskap vid SLU, samt genom rekommendationer ge förslag på tänkbara insatsområden och aktiviteter. Förstudien innehåller tre delar: en omvärldsorientering, en beskrivning av SLU i syfte att lyfta fram potential för ett tydligare arbete med öppen vetenskap, samt intervjuer med åtta SLU-forskare.

Keywords

öppen vetenskap; öppen tillgång; forskningsdata; miljöanalysdata; vetenskaplig kommunikation; intervjuer

Published in

SLU-bibliotekets rapportserie
2019, number: 10
ISBN: 978-91-576-9629-8
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Library
Swedish University of Agricultural Sciences, Library
Swedish University of Agricultural Sciences, Library
Swedish University of Agricultural Sciences, Library
Swedish University of Agricultural Sciences, Library

Sustainable Development Goals

SDG4 Quality education
SDG9 Industry, innovation and infrastructure
SDG17 Partnerships for the goals

UKÄ Subject classification

Information Studies

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/98019